Chuyển giao Đảng ủy Công ty Thủy điện Bản Vẽ về trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

Các tin khác